Děti bez dluhů [logo]

ODDLUŽTE DÍTĚ / Zadlužené děti / Děti bez dluhů

 • Pavlína

  Pavlíně je 20 let. Od svých 12 let žila v dětském domově. Po odchodu z dětského domova založila s přítelem rodinu a nyní se stará o své dvě malé děti. Z toho důvodu nemá žádný příjem kromě rodičovského příspěvku. Pavlíně se snažíme pomoci zvrátit postup soudního exekutora, který po ní vymáhá celkem 61.000,- Kč za to, že ji jako dítě třikrát chytil revizor při jízdě načerno. U Pavlíny se snažíme dosáhnout obnovy původních NALÉZACÍCH řízení, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Zdeňka

  Zdeňce je 21 let. Od svých 13 let žila v dětském domově. Zdeňka nedávno dokončila studium na střední škole. Po odchodu z dětského domova žila Zdeňka u rodičů své kamarádky, kteří ji nechali bydlet ve svém bytě a pomáhali jí. Proti Zdeňce jsou vedeny exekuce na celkem 56.000,- za to, že ji jako dítě třikrát chytil revizor při jízdě načerno. Zastupujeme Zdeňku v řízení o exekuci a snažíme se dosáhnout obnovy původních nalézacích řízení, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Nikola

  Nikole je 19 let a od svých 11 let žije v dětském domově. Po dokončení střední školky opustila Nikola dětský domov a nyní se snaží postavit na vlastní nohy. Nemá to jednoduché, protože čelí exekucím na celkem 43.000,- Kč za to, že jako dítě jela do školy dvakrát bez jízdenky. Zastupujeme Nikolu v řízení o exekuci a snažíme se dosáhnout obnovy původních nalézacích řízení, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Veronika

  Veronice je 15 let. Od 13 let žije v dětském domově. Obec Malá Morava jí chce vyměřit poplatky za odpad ve výši 500,- Kč. Ve spolupráci s dětským domovem se snažíme jednat s obcí, aby Veronice poplatky nevyměřila.

  Olga

  Olině je 19 let a od svých 14 let žila v dětském domově. Po ukončení studia odešla z dětského domova a v současné době se snaží postavit na vlastní nohy, bydlí v nájemní bytě a chodí do práce. Její příjem je velmi nízký a nemá žádný majetek. Olinu jsme začali zastupovat v době, kdy proti ní byla vedena exekuční řízení na částku převyšující 100 tisíc korun za to, že ji jako dítě několikrát chytil revizor při jízdě na černo. Dluhy po Olině vymáhají vymahačské firmy, kterým své pohledávky prodal dopravní podnik Ústí nad Labem. Díky naší práci se nám podařilo dosáhnout zastavení už většiny exekučních řízení a v nedávné době jsme uspěli se stížností před Ústavním soudem, který svým rozhodnutím zrušil jeden z v minulosti proti Olině vydaný. Nadále pokračujeme v zastupování Oliny a snažíme se dosáhnout obnovy v nalézacích řízení, abychom její dluhy co nejvíce snížili.

  Vendula

  Vendule je 16 let a loni se dostala do dětského domova. Když bylo Vendule 11 let, chytil ji jednou revizor při jízdě načerno. Vymahačská firma, které plzeňský dopravní podnik prodal svou pohledávku proti Vendule, odmítla její dluh prominout a vymáhá jej s pomocí exekutora, který chce od Venduly zaplatit přibližně 20 tisíc korun. Zastupujeme Vendulu v exekučním řízení a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu, abychom její dluh co nejvíce snížili.
 • Jozef

  Jozefovi je 17 let a loni se dostal do dětského domova. Proti Jozefovi bylo vedeno celkem 7 exekucí, další pokuta byla postoupena vymahačské firmě a další tisícové pohledávky eviduje vůči Jozefovi plzeňský dopravní podnik. Dohromady jde o desítky tisíc korun. Věřitelé odmítli Jozefovi dluhy prominout. Zastupujeme Jozefa v exekučních řízeních a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů, abychom jeho dluhy co nejvíce snížili. V případě jedné exekuce a jednoho nalézacího řízení se nám už podařilo uspět a dosáhnout zastavení řízení. Další exekuce jsou proti Jozefovi stále ještě vedeny.

  Denisa

  Denise je 17 let a loni se dostala do dětského domova. Když bylo Denise 12 let, chytil, ji jednou revizor při jízdě načerno. Plzeňský dopravní podnik odmítá dluh prominout a vymáhá jej s pomocí exekutora, který chce od Denisy zaplatit přibližně 20 tisíc korun. Zastupujeme Denisu v exekučním řízení a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Anita

  Anitě je 17 let. Od svých 11 let žije v dětském domově. Exekutor a vymahačská firma, které plzeňský dopravní podnik prodal své pohledávky, od Anity vymáhali přibližně 40 tisíc korun za to, že ji jako malé dítě dvakrát chytil revizor při jízdě načerno. Díky naší práci se nám podařilo dosáhnout v jenom případě zrušení exekučního titulu rozhodnutím Ústavního soudu a tím i zastavení jedné exekuce. Proti dalšímu rozsudku vydaném v původním nalézacím řízení jsme podali žalobu pro zmatečnost a věříme, že i zde budeme úspěšní a podaří se nám tak zastavit i druhé exekuční řízení. Dále budeme Anitu zastupovat i v obnovených nalézacích řízeních, kde se budeme snažit dosáhnout zamítnutí původních žalob.

  Lukáš

  Lukášovi je 15 let a před dvěma lety se dostal do dětského domova. Exekutoři, plzeňský dopravní podnik a vymahačská firma, které plzeňský dopravní podnik prodal své pohledávky, od Lukáše vymáhají přibližně 40 tisíc korun za to, že jako malé dítě ho dvakrát chytil revizor při jízdě načerno. Zastupujeme Lukáše v exekučních řízeních a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů, abychom jeho dluh co nejvíce snížili.

  Michal

  Michalovi je 27 let. Od 3 let žil v dětském domově až do svých 26 let, kdy dokončil vysokoškolské studium. Bohužel měl po celou dobu evidovaný trvalý pobyt ve Varnsdorfu, kde od svých 3 let vůbec nebyl. To však nebránilo městu Varnsdorf poslat na Michala v rozporu se zákonem exekutorku, aby od něj vymohla nejen 4.000,- Kč dluh za poplatek za komunální odpad, ale k tomu si exekutorka ještě připočetla pro sebe dalších 8.000,- Kč. Díky našim dárcům jsme mohli za Michala zaplatit dluh ve výši 4.080,- Kč, abychom mu pomohli zbavit se nespravedlivé exekuce. Zastupujeme Michala v exekučním řízení, kde jsme podali návrh na zastavení exekuce, zároveň se snažíme dohodnout s městem Varnsdorf, aby Michalovi uznali osvobození od poplatku, na které měl podle městské vyhlášky po celou dobu nárok, resp. jsme po změně zákona o místních poplatcích jménem Michala požádali též o prominutí jeho zbylé části dluhu, neboť město Varnsdorf po Michalovi chce zaplatit ještě další tisíce korun, které dosud neposlalo do exekuce.

  Štefan

  Štefanovi je 19 let, a téměř celý život (od 2 let) strávil v dětském domově, kde žije dosud, protože ještě navštěvuje odbornou školu a rád by se stal zahradníkem. Štefan je mentálně postižený a pobírá invalidní důchod, ze kterého mu nedávno zmizelo více než 11.000,- Kč v exekuci vedené pro vymožení dluhu za místní poplatek za odpad vyměřený městem Roudnice nad Labem za roky, kdy Štefan v tomto městě vůbec nebydlel, protože téměř celý svůj život strávil v dětském domově. Město Roudnice nad Labem přitom Štefanovi nikdy předtím nedoručilo žádné rozhodnutí o vyměření poplatku. Zastupujeme Štefana v poplatkovém řízení a budeme se snažit dosáhnout zrušení všech nesmyslných rozhodnutí a vrácení peněz zpátky na Štefanův účet.
 • Sandra

  Sandře je 14 let a od svých 11 let žije v dětském domově. Město Blansko eviduje vůči Sandře dluh za poplatky za odpad ve výši více 2.000,- Kč. Vzhledem ke změně zákona o místních poplatcích jsme jménem Sandry požádali město Blansko o prominutí vyměřených poplatků. Držte nám palce, aby město Blansko naší žádosti vyhovělo.

  Barbora II.

  Barboře je 18 let a od svých 10 let žila v dětském domově. Jednoho dne Barbora náhodně zjistila, že z vkladní knížky, kam jí byl po dobu jejího pobytu v dětském domově ukládán sirotčí důchod po tatínkovi, jí bylo exekučně strženo téměř 9.000,- Kč, a to za dluh na poplatcích za odpad vůči městu Svitavy, kde žila jako malá se svými rodiči. Barboru nyní zastupujeme ve správním a exekučním řízení a budeme se snažit dosáhnout zrušení exekučních titulů, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Martina

  Martině je 17 let a od svých 14 let je v dětském domově. Martina nyní čelí dluhu za celkem 4 jízdy na černo, kterých se měla dopustit, když jí bylo asi 10 let a cestovala se svou matkou. V rámci exekučního řízení je proto nyní vůči Martině vymáháno téměř 15.000,- Kč. Zastupujeme Martinu v exekucích a snažíme se dosáhnout jejich zastavení a obnovy původního nalézacího řízení. Držte nám palce, aby se nám i Martinu podařilo oddlužit.

  Marek

  Markovi je 16 let a od loňského roku žije v dětském domově. Mezi sedmým a devátým rokem ho osmkrát přistihl revizor při jízdě načerno. Exekutoři, plzeňský dopravní podnik a vymahačské firmy, kterým dopravní podnik prodal některé z pohledávek, nyní vymáhají vůči Markovi přibližně 80.000,- Kč. Zastupujeme Marka v řízeních u soudů a exekutorů a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů a zastavení exekucí.

  Lucie II.

  Lucii je 15 let a od loňského roku žije v dětském domově. Když jí bylo 7, resp. 8 let, přistihl jí třikrát revizor při jízdě načerno. Jednu pokutu vymáhá po Lucii v exekuci plzeňský dopravní podnik, další dopravní podnik postoupil vymahačské firmě, která svoji pohledávku také vymáhá prostřednictvím exekutora. Dopravní podnik, vymahačská firma a exekutoři tak vůči Lucii vymáhají přibližně 40.000,- Kč. Zastupujeme Lucii v řízeních u soudů a exekutorů a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů a zastavení exekucí.

  Geovana

  Geovaně je 15 let a loni se dostala do dětského domova. Ve svých třinácti letech byla čtyřikrát revizorem přistižena při jízdě načerno, za což jí soud uložil zaplatit plzeňskému dopravnímu podniku částku přes 6.500,- Kč. Plzeňský dopravní podnik dočasně odložil exekuční vymáhání dluhu vůči Geovaně, avšak prominout dluh odmítl. Zastupujeme Geovanu v této věci a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu.
 • Anita II.

  Anitě je 15 let. Na počátku roku 2016 se dostala do dětského domova. Ve svých třinácti letech cestovala s matkou v Plzni tramvají, avšak matka jí nekoupila jízdenku, ani následně neuhradila plzeňskému dopravnímu podniku pokutu. Dopravní podnik a exekutor nyní po Anitě vymáhá přibližně 13.000,- Kč. Zastupujeme Anitu v řízení u soudu a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu a zastavení exekuce.

  Nicolas

  Nicolasovi je 14 let. Na počátku roku 2016 se dostal do dětského domova. Nicolas byl dvakrát přistižen při jízdě načerno, poprvé když mu bylo 8 let, podruhé když mu bylo 12 let. Po Nicolasovi je nyní vymáháno přibližně 20.000,- Kč. Zastupujeme Nicolase v řízeních u soudů a exekutorů a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů a zastavení exekucí.

  Petra II.

  Petře je 13 let. V roce 2015 se dostala do dětského domova. Když jí bylo 7 let, byla přistižena při jízdě načerno. Nyní je vůči Petře vymáháno v exekučním řízení přibližně 18.000,- Kč- Zastupujeme Petru a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu a zastavení exekuce.