Děti bez dluhů [logo]

ODDLUŽTE DÍTĚ / Zadlužené děti / Děti bez dluhů

 • Pavlína

  Pavlíně je 20 let. Od svých 12 let žila v dětském domově. Po odchodu z dětského domova založila s přítelem rodinu a nyní se stará o své dvě malé děti. Z toho důvodu nemá žádný příjem kromě rodičovského příspěvku. Pavlíně se snažíme pomoci zvrátit postup soudního exekutora, který po ní vymáhá celkem 61.000,- Kč za to, že ji jako dítě třikrát chytil revizor při jízdě načerno. U Pavlíny se snažíme dosáhnout obnovy původních NALÉZACÍCH řízení, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Zdeňka

  Zdeňce je 21 let. Od svých 13 let žila v dětském domově. Zdeňka nedávno dokončila studium na střední škole. Po odchodu z dětského domova žila Zdeňka u rodičů své kamarádky, kteří ji nechali bydlet ve svém bytě a pomáhali jí. Proti Zdeňce jsou vedeny exekuce na celkem 56.000,- za to, že ji jako dítě třikrát chytil revizor při jízdě načerno. Zastupujeme Zdeňku v řízení o exekuci a snažíme se dosáhnout obnovy původních nalézacích řízení, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Markéta

  Markétě je 14 let. Od 5 let žije v dětském domově. Město Prostějov po ní vymáhalo dluh na poplatcích za komunální odpad za dobu, kdy Markétě byly 3 roky. Město Prostějov zvolilo k vymáhání dluhu v rozporu se zákonem takový způsob, že dluh ve výši 550,- Kč díky nákladům na advokáta a exekutorku narostl na 9.500,- Kč. Exekutorka obstavila Markétě vkladní knížku, na kterou dětský domov ukládá Markétě sirotčí důchod. Naším vstupem do exekučního řízení se podařilo dosáhnout toho, že exekuce byla zastavena a Markéta nakonec zaplatila pouze poplatek městu, tedy oněch 550,- Kč.

  Matěj

  Matěj žil od 15 let v dětském domově. Když mu bylo 18 let, dozvěděl se, že město Brno eviduje vůči němu pohledávku za poplatky za odpad ve výši několika tisíc korun. Díky našim radám, zásahu sociální pracovnice a vstřícného přístupu města Brna se podařilo pro Matěje najít ve vyhlášce osvobození od placení těchto místních poplatků.

  Miroslav

  Miroslav žil od 8 let v dětském domově. Když mu bylo 20 let, dozvěděl se, že město Třešť eviduje vůči němu pohledávku za poplatky za odpad ve výši několika tisíc korun. Díky našemu zásahu se podařilo získat potvrzení o tom, že Miroslav byl za dobu pobytu v dětském domově od placení poplatku osvobozen.

  Marie

  Marie žila od 6 let v dětském domově. Když jí bylo 18 let, dozvěděla se, že město Třešť eviduje vůči ní pohledávku za poplatky za odpad ve výši několika tisíc korun. Díky našemu zásahu se podařilo získat potvrzení o tom, že Marie byla za dobu pobytu v dětském domově od placení poplatku osvobozena.
 • Nikola

  Nikole je 19 let a od svých 11 let žije v dětském domově. Po dokončení střední školky opustila Nikola dětský domov a nyní se snaží postavit na vlastní nohy. Nemá to jednoduché, protože čelí exekucím na celkem 43.000,- Kč za to, že jako dítě jela do školy dvakrát bez jízdenky. Zastupujeme Nikolu v řízení o exekuci a snažíme se dosáhnout obnovy původních nalézacích řízení, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Barbora

  Barboře je 21 let. Od 13 let žila v dětském domově. Poté, co se vyučila kuchařkou, odešla Barbora z dětského domova a začala samostatný život. Barboru jsme zastupovali v řízeních proti městu Brno, které jí v minulosti vyměřilo poplatky za odpad v celkové výši 10.000,- Kč. Po dlouhých řízeních o odvolání a ve správním soudnictví se nám podařilo dosáhnout zrušení platebních výměrů a nakonec i prominutí zbylé části poplatků za odpad, které byly Báře vyměřeny v době, kdy se v Brně vůbec nezdržovala. Bára tak mohla vstoupit do samostatného života bez dluhů.

  Jakub

  Jakubovi je 20 let. Od svých 7 žil v dětském domově. V červnu 2014 po dokončení střední školy Jakub odešel z dětského domova a našel si práci. Město Brno mu vyměřilo poplatky za odpad v celkové výši 6.000,- Kč. Díky našemu zásahu, postupu ve správním soudnictví a vstřícnému postupu města Brna došlo ke zrušení platebních výměrů, k osvobození od části poplatků a konečně též k prominutí zbytku dluhu. Původně zaplacené prostředky z peněz věnovaných dárci projektu Děti bez dluhů se nám podařilo získat zpět, takže nyní mohou pomoci jiným dětem! Děkujeme za pomoc!

  Mario

  Mariovi je 19 let. Od 6 let žil v dětském domově. Mariovi vyměřilo město Brno v minulosti poplatky za odpad v celkové výši 5.000,- Kč. Zastupovali jsme Maria v řízení proti městu Brno ve správním soudnictví, v němž se nám podařilo dosáhnout zrušení platebních výměrů. Nakonec se nám podařilo dosáhnout i prominutí zbývající části Mariova dluhu. Mario tak může vstoupit do svého samostatného života bez dluhů.

  Veronika

  Veronice je 15 let. Od 13 let žije v dětském domově. Obec Malá Morava jí chce vyměřit poplatky za odpad ve výši 500,- Kč. Ve spolupráci s dětským domovem se snažíme jednat s obcí, aby Veronice poplatky nevyměřila.

  Zuzana

  Zuzaně je 17 let. Od svých 14 let žije v dětském domově. Dětský domov se dozvěděl, že město Havlíčkův Brod eviduje vůči Zuzaně pohledávku více než tisíc korun na poplatcích za odpad, a dalších 6 tisíc korun na poplatcích za psa (v době, kdy Zuzana ještě bydlela u svých rodičů, měli doma psa, a Zuzanina matka sdělila městskému úřadu, že vlastníkem psa je Zuzana). Podali jsme odvolání proti všem platebním výměrům a Městský úřad Havlíčkův Brod projevil velikou vstřícnost a pochopení pro základní práva dětí, našim odvoláním vyhověl a všechny své platební výměry zrušil. Díky našemu zásahu tak už Zuzana nemá žádný dluh.
 • Jiří

  Jirkovi je 18 let. Od svých 14 let žije v dětském domově. Město Ostrava eviduje u Jiřího dluh na poplatku za odpad více než 2 tisíce korun. Převzali jsme právní zastoupení a podali odvolání proti platebním výměrům. Po téměř ročním čekání Krajský úřad Moravskoslezského kraje dal našim argumentům zapravdu, vyhověl našemu odvolání a platební výměry zrušil.

  Lenka

  Lence je 17 let. Od svých 13 let žije v dětském domově. Město Ostrava eviduje u Lenky dluh na poplatku za odpad více než 2 tisíce korun. Převzali jsme právní zastoupení a podali odvolání proti platebním výměrům. Po téměř ročním čekání Krajský úřad Moravskoslezského kraje dal našim argumentům zapravdu, vyhověl našemu odvolání a platební výměry zrušil.

  Natálie

  Natálce je 17 let. Od svých čtrnácti let žije v dětském domově. Dozvěděla se, že po ní exekutor vymáhá celkem více než 15 tisíc korun, a to jen proto, že její otec za ni nezaplatil poplatek za odpad ve výši 700 korun obci Volfartice. Proti vyměřenému poplatku jsme podali odvolání, kterému obec Volfartice vyhověla a zrušila původní platební výměry, následně bylo zastaveno i exekuční řízení.

  Dennis

  Dennisovi je 19 let. Od svých patnácti let žil v dětském domově. Exekutoři a vymahačské firmy, kterým plzeňský dopravní podnik prodal své pohledávky, od něj vymáhali celkem 48 tisíc korun za to, že jako malé dítě ho třikrát chytil revizor při jízdě načerno. Díky našemu zastoupení se nám podařilo zastavit všechna exekuční řízení a dosáhnout i vrácení části neoprávněně vymožených peněz. Pokračovali jsme v právních bitvách u soudu a snažili se dostat zpět do původních nalézacích řízení. V jednom případě se nám podařilo dosáhnout zastavení původního řízení a byl to naopak plzeňský dopravní podnik, který nám musel zaplatit náhradu nákladů řízení. Zbývající dvě řízení byla ukončena poté, kdy jsme se dohodli s věřitelem na vrácení zbytku neoprávněně vymožených peněz a prominutí všech dluhů, a to díky velké vstřícnosti advokáta JUDr. Tomáše Tomšíčka zastupujícího věřitele.

  Jaromír

  Jaromírovi je 14 let. Od svých třinácti let žije v dětském domově. Jaromírovi hrozilo, že bude muset exekutorům zaplatit více než 80 tisíc korun za to, že jako malé dítě ho sedmkrát chytil revizor při jízdě načerno. Díky velké vstřícnosti advokáta JUDr. Tomáše Tomšíčka zastupujícího věřitele, kterému plzeňský dopravní podnik prodal část svých pohledávek, se nám podařilo dosáhnout prominutí části Jaromírova dluhu. Později se velice vstřícně zachoval i přímo plzeňský dopravní podnik zastoupený advokátem Mgr. Martinem Zikmundem a prominul Jaromírovi jeho zbývající exekučně vymáhané dluhy. Ohledně zbytku Jaromírových dluhů vzniklých za jízdy načerno v době, kdy Jaromír žil se svou matkou, plzeňský dopravní podnik ústně přislíbil, že je nebude vymáhat.

  Jan

  Honzovi je 13 let. Od svých deseti let žije v dětském domově. Honzovi hrozilo, že bude muset exekutorovi zaplatit skoro 20 tisíc korun za to, že jako malé dítě ho jednou chytil revizor při jízdě načerno. Díky velké vstřícnosti advokáta JUDr. Tomáše Tomšíčka zastupujícího věřitele, kterému plzeňský dopravní podnik prodal své pohledávky, se nám podařilo dosáhnout prominutí celého Honzova dluhu a tím Honzu zcela oddlužit.
 • Martin

  Martinovi je 11 let. Od svých deseti let žije v dětském domově. Martinovi hrozilo, že bude muset exekutorům zaplatit více než 68 tisíc korun za to, že jako malé dítě ho čtyřikrát chytil revizor při jízdě načerno. Díky velké vstřícnosti advokáta JUDr. Tomáše Tomšíčka zastupujícího věřitele, kterému plzeňský dopravní podnik prodal část svých pohledávek, se nám podařilo dosáhnout prominutí části Martinova dluhu. Později se velice vstřícně zachoval i přímo plzeňský dopravní podnik zastoupený advokátem Mgr. Martinem Zikmundem a prominul Martinovi jeho zbývající exekučně vymáhané dluhy. Ohledně zbytku Martinových dluhů vzniklých za jízdy načerno v době, kdy žil Martin se svou matkou, plzeňský dopravní podnik ústně přislíbil, že je nebude vymáhat.

  Jan II.

  Honzovi je 16 let. Od svých 14 let žije v dětském domově. Honzovi hrozilo, že bude muset exekutorům zaplatit 50 tisíc korun za to, že jako malé dítě ho třikrát chytil revizor při jízdě načerno. Díky velké vstřícnosti advokáta JUDr. Tomáše Tomšíčka zastupujícího věřitele, kterému plzeňský dopravní podnik prodal část svých pohledávek, se nám podařilo dosáhnout prominutí části Honzova dluhu. Později se velice vstřícně zachoval i přímo plzeňský dopravní podnik zastoupený advokátem Mgr. Martinem Zikmundem a prominul Honzovi jeho zbývající dluhy. Díky tomu je Honza nyní již bez dluhů.

  Michaela

  Michaele je 13 let. Od svých jedenácti let žije v dětském domově. Míše hrozilo, že bude muset exekutorovi zaplatit skoro 20 tisíc korun za to, že jako malé dítě ji jednou chytil revizor při jízdě načerno. Díky velké vstřícnosti advokáta JUDr. Tomáše Tomšíčka zastupujícího věřitele, kterému plzeňský dopravní podnik prodal své pohledávky, se nám podařilo dosáhnout prominutí celého jejího dluhu a tím Michaelu zcela oddlužit.

  Petra

  Petře je 15 let. Od svých třinácti let žije v dětském domově. Petře hrozilo, že bude muset exekutorům zaplatit 60 tisíc korun za to, že jako malé dítě ji třikrát chytil revizor při jízdě načerno. Díky velké vstřícnosti advokáta JUDr. Tomáše Tomšíčka zastupujícího věřitele, kterému plzeňský dopravní podnik prodal část svých pohledávek, se nám podařilo dosáhnout prominutí části Petřina dluhu. Později se velice vstřícně zachoval i přímo plzeňský dopravní podnik zastoupený advokátem Mgr. Martinem Zikmundem a prominul Petře její zbývající dluhy. Díky tomu je Petra nyní již bez dluhů.

  Monika

  Monice je 12 let. Od svých deseti let žije v dětském domově. Monice hrozilo, že bude muset exekutorce zaplatit 15 tisíc korun za to, že jako malé dítě ji jednou chytil revizor při jízdě načerno. Díky velké vstřícnosti plzeňského dopravního podniku zastoupeného advokátem Mgr. Martinem Zikmundem se nám podařilo dosáhnout prominutí celého Moničina dluhu a tím Moniku zcela oddlužit.

  Kristýna

  Kristýně je 19 let. Od svých devíti let žije v dětském domově. Dozvěděla se, že město Humpolec eviduje proti ní nezaplacené poplatky za odpad v celkové výši 2.700,- Kč. Proti všem platebním výměrům jsme podali odvolání. Městský úřad Humpolec vyhověl jednomu odvolání proti platebnímu výměru ve výši 1.500,- Kč. Druhý z platebních výměrů zrušen nebyl. Zbytek dluhu ve výši 1.200,- Kč jsme za Kristýnu uhradili z peněz věnovaných dárci projektu Děti bez dluhů a po změně legislativy v oblasti místních poplatků jsme požádali město Humpolec o jeho prominutí. Nyní čekáme, jak se k naší žádosti město Humpolec postaví.
 • Filip

  Filipovi je 19 let. Od svých 17 let je v pěstounské péči a dosud studuje střední školu. Filipovi hrozilo, že bude muset exekutorovi zaplatit 20 tisíc korun za to, že ho před 4 lety revizor jednou chytil při jízdě načerno a Filipův otec pokutu dopravnímu podniku nezaplatil. Díky velké vstřícnosti advokáta JUDr. Tomáše Tomšíčka zastupujícího věřitele, kterému plzeňský dopravní podnik prodal část svých pohledávek, se nám podařilo dosáhnout prominutí celého Filipova dluhu a tím Filipa zcela oddlužit.

  Olga

  Olině je 19 let a od svých 14 let žila v dětském domově. Po ukončení studia odešla z dětského domova a v současné době se snaží postavit na vlastní nohy, bydlí v nájemní bytě a chodí do práce. Její příjem je velmi nízký a nemá žádný majetek. Olinu jsme začali zastupovat v době, kdy proti ní byla vedena exekuční řízení na částku převyšující 100 tisíc korun za to, že ji jako dítě několikrát chytil revizor při jízdě na černo. Dluhy po Olině vymáhají vymahačské firmy, kterým své pohledávky prodal dopravní podnik Ústí nad Labem. Díky naší práci se nám podařilo dosáhnout zastavení už většiny exekučních řízení a v nedávné době jsme uspěli se stížností před Ústavním soudem, který svým rozhodnutím zrušil jeden z v minulosti proti Olině vydaný. Nadále pokračujeme v zastupování Oliny a snažíme se dosáhnout obnovy v nalézacích řízení, abychom její dluhy co nejvíce snížili.

  Jaroslav

  Jaroslavovi je 7 let a právě se dostal do dětského domova. Plzeňský dopravní podnik eviduje vůči Jaroslavovi pohledávku 1 tisíc korun za to, že Jaroslava v době, kdy mu bylo pouhých 6 let, přistihl revizor při jízdě načerno. Plzeňský dopravní podnik ústně přislíbil, že tento dluh nebude po Jaroslavovi vymáhat.

  Vendula

  Vendule je 16 let a loni se dostala do dětského domova. Když bylo Vendule 11 let, chytil ji jednou revizor při jízdě načerno. Vymahačská firma, které plzeňský dopravní podnik prodal svou pohledávku proti Vendule, odmítla její dluh prominout a vymáhá jej s pomocí exekutora, který chce od Venduly zaplatit přibližně 20 tisíc korun. Zastupujeme Vendulu v exekučním řízení a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Jozef

  Jozefovi je 17 let a loni se dostal do dětského domova. Proti Jozefovi bylo vedeno celkem 7 exekucí, další pokuta byla postoupena vymahačské firmě a další tisícové pohledávky eviduje vůči Jozefovi plzeňský dopravní podnik. Dohromady jde o desítky tisíc korun. Věřitelé odmítli Jozefovi dluhy prominout. Zastupujeme Jozefa v exekučních řízeních a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů, abychom jeho dluhy co nejvíce snížili. V případě jedné exekuce a jednoho nalézacího řízení se nám už podařilo uspět a dosáhnout zastavení řízení. Další exekuce jsou proti Jozefovi stále ještě vedeny.

  Dominik

  Dominikovi je 9 let a právě se dostal do dětského domova. Plzeňský dopravní podnik eviduje vůči Dominikovi pohledávku 2 tisíce korun za to, že Dominika v době, kdy mu bylo pouhých 8 let, přistihl dvakrát revizor při jízdě načerno. Plzeňský dopravní podnik ústně přislíbil, že tyto dluhy nebude po Dominikovi vymáhat.
 • Eliška

  Elišce je 9 let a právě se dostala do dětského domova. Plzeňský dopravní podnik eviduje vůči Elišce pohledávku 1 tisíc korun za to, že Elišku v době, kdy jí bylo pouhých 7 let, přistihl revizor při jízdě načerno. Plzeňský dopravní podnik ústně přislíbil, že tento dluh nebude po Elišce vymáhat.

  Denisa

  Denise je 17 let a loni se dostala do dětského domova. Když bylo Denise 12 let, chytil, ji jednou revizor při jízdě načerno. Plzeňský dopravní podnik odmítá dluh prominout a vymáhá jej s pomocí exekutora, který chce od Denisy zaplatit přibližně 20 tisíc korun. Zastupujeme Denisu v exekučním řízení a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu, abychom její dluh co nejvíce snížili.

  Anita

  Anitě je 17 let. Od svých 11 let žije v dětském domově. Exekutor a vymahačská firma, které plzeňský dopravní podnik prodal své pohledávky, od Anity vymáhali přibližně 40 tisíc korun za to, že ji jako malé dítě dvakrát chytil revizor při jízdě načerno. Díky naší práci se nám podařilo dosáhnout v jenom případě zrušení exekučního titulu rozhodnutím Ústavního soudu a tím i zastavení jedné exekuce. Proti dalšímu rozsudku vydaném v původním nalézacím řízení jsme podali žalobu pro zmatečnost a věříme, že i zde budeme úspěšní a podaří se nám tak zastavit i druhé exekuční řízení. Dále budeme Anitu zastupovat i v obnovených nalézacích řízeních, kde se budeme snažit dosáhnout zamítnutí původních žalob.

  Lukáš

  Lukášovi je 15 let a před dvěma lety se dostal do dětského domova. Exekutoři, plzeňský dopravní podnik a vymahačská firma, které plzeňský dopravní podnik prodal své pohledávky, od Lukáše vymáhají přibližně 40 tisíc korun za to, že jako malé dítě ho dvakrát chytil revizor při jízdě načerno. Zastupujeme Lukáše v exekučních řízeních a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů, abychom jeho dluh co nejvíce snížili.

  Kristýna II.

  Kristýně je 19 let. Od svých 17 let žila v dětském domově, a od dosažení zletilosti pobývá v zařízení poskytujícím chráněné bydlení. Město Liberec evidovalo u Kristýny dluh na poplatku za odpad téměř 2 tisíce korun za dobu, kdy byla Kristýna nezletilá. Díky jednání s libereckým magistrátem se podařilo pro Kristýnu najít v liberecké vyhlášce osvobození od poplatku.

  Denisa II.

  Denise je 17 let a žije v dětském domově. Fakultní nemocnice Plzeň žalovala Denisu u soudu o zaplacení 500 korun za to, že Denisa byla v době, kdy jí ještě nebylo ani 15 let, po dobu 5 dnů hospitalizována v nemocnici a její rodiče za ni nezaplatili poplatek za pobyt v nemocnici. Díky našemu zastoupení se podařilo dosáhnout zastavení řízení o této nesmyslné žalobě.
 • Michal

  Michalovi je 27 let. Od 3 let žil v dětském domově až do svých 26 let, kdy dokončil vysokoškolské studium. Bohužel měl po celou dobu evidovaný trvalý pobyt ve Varnsdorfu, kde od svých 3 let vůbec nebyl. To však nebránilo městu Varnsdorf poslat na Michala v rozporu se zákonem exekutorku, aby od něj vymohla nejen 4.000,- Kč dluh za poplatek za komunální odpad, ale k tomu si exekutorka ještě připočetla pro sebe dalších 8.000,- Kč. Díky našim dárcům jsme mohli za Michala zaplatit dluh ve výši 4.080,- Kč, abychom mu pomohli zbavit se nespravedlivé exekuce. Zastupujeme Michala v exekučním řízení, kde jsme podali návrh na zastavení exekuce, zároveň se snažíme dohodnout s městem Varnsdorf, aby Michalovi uznali osvobození od poplatku, na které měl podle městské vyhlášky po celou dobu nárok, resp. jsme po změně zákona o místních poplatcích jménem Michala požádali též o prominutí jeho zbylé části dluhu, neboť město Varnsdorf po Michalovi chce zaplatit ještě další tisíce korun, které dosud neposlalo do exekuce.

  Dalibor

  Daliborovi je 18 let. Od svých 16 let žil v dětském domově. Město Kuřim mu vyměřilo poplatky ze odpad v celkové výši přes 2 tisíce korun za dobu, kdy Daliborovi bylo méně než 15 let. Část těchto poplatků pak město Kuřim vymáhalo v rozporu se zákonem prostřednictvím soudního exekutora, a to s několikatisícovými náklady exekuce. Postupně se nám podařilo dosáhnout zrušení původních rozhodnutí města Kuřim o vyměření poplatku, zastavení exekuce a později i prominutí zbývající části Daliborova dluhu.

  Jarmila

  Jarmile je 19 let. Od svých 13 let byla v ústavní péči. Jarmilu jsme zastupovali v souvislosti s dluhem na poplatcích za odpad vůči městu Brno v celkové výši téměř 3.500,- Kč. Díky vstřícnému postupu města Brno se nám podařilo Jarmilu oddlužit.

  Štefanie

  Štefanii je 11 let. Narodila se se zdravotním a mentálním postižením a již po roce se dostala do ústavního zařízení. Když jí byly 4 roky, ujali se jí hodní lidé, kteří ji přijali do pěstounské péče. Tito hodní pěstouni dokonce založili pro Štěfanii stavební spoření, kam jí pravidelně spořili peníze. Ze stavebního spoření však Štefanii město Česká Lípa v exekuci sebralo téměř 6.000,- Kč jako dluh za poplatky za odpad vyměřené za období prvních 4 let Štefaniina života, kdy se Štefanie na území České Lípy dokonce vůbec nezdržovala. Až poté, kdy jsme celý případ medializovali a podali žalobu ve správním soudnictví, se podařilo uzavřít s městem Česká Lípa mimosoudní dohodu a dosáhnout tak nápravy původního nezákonného postupu města vůči Štefanii a vrácení všech finančních prostředků zpět na účet Štefanie.

  Lucie

  Lucii je 20 let. Od svých 13 žila v dětském domově. Za dobu jejího pobytu v dětském domově jí město Smržovka vyměřilo poplatky za odpad v celkové výši 3.000,- Kč, přestože v té době ve Smržovce vůbec nebydlela. Město Smržovka si počkalo, až Lucie dosáhne zletilosti a opustí dětský domov, a pak si na Lucii v rozporu se zákonem najalo advokáta a exekutora, kteří začali po Lucii vymáhat více než 11 tisíc korun. Podali jsme za Lucii odvolání proti rozhodnutí o poplatku. Město Smržovka se nakonec zachovalo velice vstřícně, uznalo naše argumenty a rozhodnutí o poplatku na základě našeho odvolání zrušilo. Exekuce byla zastavena a Lucie tak může vstoupit do samostatného života bez dluhů.

  Jana

  Janě je 20 let. Od svých 10 let až do současnosti žije Jana v dětském domově, dosud studuje. Janě hrozilo, že bude muset exekutorovi zaplatit 12 tisíc korun za to, že ji jako dítě jednou chytil revizor při jízdě na černo. Dluh po Janě vymáhala vymahačská firma, které své pohledávky prodal dopravní podnik v Ústí nad Labem. Zastupovali jsme Janu v exekučním řízení a dosáhli zastavení exekuce. Jana tak bude moci vstoupit do samostatného života bez dluhů.
 • Kateřina

  Kateřině je 17 let a od svých 11 let žije v dětském domově. Město Veselí nad Moravou evidovalo vůči Kateřině dluh za poplatky za odpad ve výši několika tisíc korun. Díky naší intervenci a velice vstřícnému přístupu města Veselí nad Moravou nebude město vymáhat dluh od Kateřiny, ale od její matky, a Kateřina tak bude moci vstoupit do samostatného života bez dluhů.

  Veronika II.

  Veronice je 15 let a od svých 9 let žije v dětském domově. Město Veselí nad Moravou evidovalo vůči Veronice dluh za poplatky za odpad ve výši několika tisíc korun. Díky naší intervenci a velice vstřícnému přístupu města Veselí nad Moravou nebude město vymáhat dluh od Veroniky, ale od její matky, a Veronika tak bude moci vstoupit do samostatného života bez dluhů.

  Valerie

  Valerii je 16 let. Od 15 let žije v dětském domově, protože její matka péči o ni nezvládala. Plzeňský dopravní podnik se žalobou podanou proti Valérii domáhal zaplacení více než 4.000,- Kč a odměny pro advokáta za to, že jako dítě ji 4x chytil revizor při jízdě bez jízdenky. Valerie však doma od rodičů žádné peníze na jízdné nedostávala. Zastupovali jsme Valerii v řízení u soudu a soud na základě našich argumentů žalobu ohledně pokut zamítl, avšak přikázal Valerii zaplatit 4x cenu jízdenky. Proto jsme z peněz poskytnutých dárci na účet Dětí bez dluhů za Valérii tuto částku ve výši 55,- Kč zaplatili plzeňským dopravním podnikům, aby neutrpěly újmu za to, že Valerie jako dítě jela čtyřikrát bez jízdenky. Na oplátku nám plzeňské dopravní podniky podle rozsudku Okresního soudu v Táboře zaplatí 3 tisíce korun jako náklady právního zastoupení. Děkujeme našim dárcům, díky jejichž pomoci se podařilo Valerii zbavit dluhů.

  Štefan

  Štefanovi je 19 let, a téměř celý život (od 2 let) strávil v dětském domově, kde žije dosud, protože ještě navštěvuje odbornou školu a rád by se stal zahradníkem. Štefan je mentálně postižený a pobírá invalidní důchod, ze kterého mu nedávno zmizelo více než 11.000,- Kč v exekuci vedené pro vymožení dluhu za místní poplatek za odpad vyměřený městem Roudnice nad Labem za roky, kdy Štefan v tomto městě vůbec nebydlel, protože téměř celý svůj život strávil v dětském domově. Město Roudnice nad Labem přitom Štefanovi nikdy předtím nedoručilo žádné rozhodnutí o vyměření poplatku. Zastupujeme Štefana v poplatkovém řízení a budeme se snažit dosáhnout zrušení všech nesmyslných rozhodnutí a vrácení peněz zpátky na Štefanův účet.

  Sandra

  Sandře je 14 let a od svých 11 let žije v dětském domově. Město Blansko eviduje vůči Sandře dluh za poplatky za odpad ve výši více 2.000,- Kč. Vzhledem ke změně zákona o místních poplatcích jsme jménem Sandry požádali město Blansko o prominutí vyměřených poplatků. Držte nám palce, aby město Blansko naší žádosti vyhovělo.

  Barbora II.

  Barboře je 18 let a od svých 10 let žila v dětském domově. Jednoho dne Barbora náhodně zjistila, že z vkladní knížky, kam jí byl po dobu jejího pobytu v dětském domově ukládán sirotčí důchod po tatínkovi, jí bylo exekučně strženo téměř 9.000,- Kč, a to za dluh na poplatcích za odpad vůči městu Svitavy, kde žila jako malá se svými rodiči. Barboru nyní zastupujeme ve správním a exekučním řízení a budeme se snažit dosáhnout zrušení exekučních titulů, abychom její dluh co nejvíce snížili.
 • Martina

  Martině je 17 let a od svých 14 let je v dětském domově. Martina nyní čelí dluhu za celkem 4 jízdy na černo, kterých se měla dopustit, když jí bylo asi 10 let a cestovala se svou matkou. V rámci exekučního řízení je proto nyní vůči Martině vymáháno téměř 15.000,- Kč. Zastupujeme Martinu v exekucích a snažíme se dosáhnout jejich zastavení a obnovy původního nalézacího řízení. Držte nám palce, aby se nám i Martinu podařilo oddlužit.

  Martin II.

  Martinovi je 17 let a od svých 13 let žije v dětském domově. Vůči Martinovi evidovalo město Brno na poplatcích za odpad dluh celkem téměř 1.500,- Kč. Díky změně legislativy a vstřícnému postupu města Brna se nám podařilo Martina oddlužit.

  Tereza

  Tereze je 14 let a od svých 9 let žije v dětském domově. Vůči Tereze evidovalo město Brno na poplatcích za odpad dluh přes 1.000,- Kč. Díky změně legislativy a vstřícnému postupu města Brna se nám podařilo Terezu oddlužit.

  Michal II.

  Michalovi je 15 let a od svých 11 let žije v dětském domově. Vůči Michalovi evidovalo město Brno na poplatcích za odpad dluh přes 1.000,- Kč. Díky změně legislativy a vstřícnému postupu města Brna se nám podařilo Michala oddlužit.

  Radek

  Radkovi je 14 let a od svých 9 let žije v dětském domově. Vůči Radkovi evidovalo město Brno na poplatcích za odpad téměř 2.000,- Kč. Díky změně zákona o místních poplatcích a vstřícnému postupu města Brno se nám podařilo dosáhnout oddlužení Radka.

  Michal III.

  Michalovi je 12 let a od svých 8 let žije v dětském domově. Vůči Michalovi byl evidován dluh na poplatcích za odpad městem Krupka. Díky vstřícnému postupu města Krupka nebude dluh vůči Michalovi vymáhán.
 • Jan III.

  Janovi je 13 let a od svých 5 let žije v dětském domově. Proti Janovi bylo vedeno řízení o žalobě Plzeňských městských dopravních podniků pro dluh za nezaplacené jízdné za jednu jízdu na černo, které se měl Jan dopustit, když byl přechodně u své matky a cestoval s ní prostředkem hromadné dopravy. Po našem vstupu do řízení vzal Plzeňský městský dopravní podnik svou žalobu zpět, neboť uznal, že odpovědnost za porušení přepravních podmínek nenese Jan, ale jeho matka. Řízení tak bylo zastaveno a Jan není povinen pokutu dopravnímu podniku uhradit.

  Vanessa

  Vanesse je 15 let. Když jí bylo 5 let, byli Vanessa i její mladší bratr soudem umístěni do dětského domova, protože rodiče o ně řádně nepečovali. O dva roky později byly obě děti svěřeny do péče pěstounky, která se o ně vzorně stará. Před nějakým časem pěstounka dětí zjistila, že proti Vanesse je vedena exekuce a exekutor požaduje zaplatit 43 tisíc korun s odůvodněním, že Vanessa dluží více než 30 tisíc korun společnosti O2 Czech Republic a.s. Pěstounka se na nás obrátila s prosbou o pomoc a my jsme se případu malé Vanessy ujali. Ukázalo se, že v době, kdy Vanesse bylo 6 let, uzavřel její otec jejím jménem s O2 smlouvu na mobilní telefon, avšak poplatky za telefon nikdy nezaplatil. Společnost O2 se však zaplacení dluhů nedomáhala po otci, ale po dítěti. Obrátila se na Český telekomunikační úřad, který jejímu návrhu vyhověl a rozhodl, že Vanessa musí dluhy zaplatit. Na základě tohoto rozhodnutí pak O2 zahájilo proti Vanesse exekuci. Proti rozhodnutí ČTÚ jsme podali rozklad a navrhli jsme zastavení exekuce. Oběma našim návrhům bylo vyhověno, ČTÚ své rozhodnutí zrušil a exekutor exekuci zaplatil. Vanessa tak nyní může spokojeně žít jako dítě bez dluhů.

  Daniel

  Danielovi je 20 let. Právě dokončil střední školu, opustil dětský domov, našel si práci a začal se prát s nástrahami samostatného života. V tu chvíli mu exekutor obstavil účet a sebral mu z něj peníze. Daniel zjistil, že exekuci proti němu zahájila Vojenská zdravotní pojišťovna a že exekutor po něm vymáhá celkem 20 tisíc korun za to, že zdravotní pojišťovně nebylo doloženo Danielovo studium (za studující platí zdravotní pojištění stát). Škola tvrdila, že potvrzení zaslala, pojišťovna tvrdila, že jí nikdo žádné potvrzení neposlal. Výkaz nedoplatků ovšem zdravotní pojišťovna Danielovi nikdy řádně nedoručila, a tak nemohl situaci napravit, protože se o ní dříve vůbec nedozvěděl. Podali jsme za Daniela námitky proti rozhodnutí Vojenské zdravotní pojišťovny a návrh na zastavení exekuce. Exekutor nejprve exekuci zastavil pouze částečně a chtěl i nadále vymáhat náklady exekuce ve výši přibližně 8 tisíc korun. Po námi podaném odvolání však již celou exekuci zastavil. Daniel si tak může oddechnout alespoň od jednoho problému z mnoha, které ho v blízké budoucnosti jistě čekají. Přejeme mu do samostatného života hodně štěstí a síly!

  Marek

  Markovi je 16 let a od loňského roku žije v dětském domově. Mezi sedmým a devátým rokem ho osmkrát přistihl revizor při jízdě načerno. Exekutoři, plzeňský dopravní podnik a vymahačské firmy, kterým dopravní podnik prodal některé z pohledávek, nyní vymáhají vůči Markovi přibližně 80.000,- Kč. Zastupujeme Marka v řízeních u soudů a exekutorů a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů a zastavení exekucí.

  Lucie II.

  Lucii je 15 let a od loňského roku žije v dětském domově. Když jí bylo 7, resp. 8 let, přistihl jí třikrát revizor při jízdě načerno. Jednu pokutu vymáhá po Lucii v exekuci plzeňský dopravní podnik, další dopravní podnik postoupil vymahačské firmě, která svoji pohledávku také vymáhá prostřednictvím exekutora. Dopravní podnik, vymahačská firma a exekutoři tak vůči Lucii vymáhají přibližně 40.000,- Kč. Zastupujeme Lucii v řízeních u soudů a exekutorů a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů a zastavení exekucí.

  Geovana

  Geovaně je 15 let a loni se dostala do dětského domova. Ve svých třinácti letech byla čtyřikrát revizorem přistižena při jízdě načerno, za což jí soud uložil zaplatit plzeňskému dopravnímu podniku částku přes 6.500,- Kč. Plzeňský dopravní podnik dočasně odložil exekuční vymáhání dluhu vůči Geovaně, avšak prominout dluh odmítl. Zastupujeme Geovanu v této věci a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu.
 • Anita II.

  Anitě je 15 let. Na počátku roku 2016 se dostala do dětského domova. Ve svých třinácti letech cestovala s matkou v Plzni tramvají, avšak matka jí nekoupila jízdenku, ani následně neuhradila plzeňskému dopravnímu podniku pokutu. Dopravní podnik a exekutor nyní po Anitě vymáhá přibližně 13.000,- Kč. Zastupujeme Anitu v řízení u soudu a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu a zastavení exekuce.

  Nicolas

  Nicolasovi je 14 let. Na počátku roku 2016 se dostal do dětského domova. Nicolas byl dvakrát přistižen při jízdě načerno, poprvé když mu bylo 8 let, podruhé když mu bylo 12 let. Po Nicolasovi je nyní vymáháno přibližně 20.000,- Kč. Zastupujeme Nicolase v řízeních u soudů a exekutorů a snažíme se dosáhnout zrušení exekučních titulů a zastavení exekucí.

  Petra II.

  Petře je 13 let. V roce 2015 se dostala do dětského domova. Když jí bylo 7 let, byla přistižena při jízdě načerno. Nyní je vůči Petře vymáháno v exekučním řízení přibližně 18.000,- Kč- Zastupujeme Petru a snažíme se dosáhnout zrušení exekučního titulu a zastavení exekuce.