Děti bez dluhů [logo]

Legislativa

Aby se zastavila dosavadní ohavná praxe obcí a exekutorů vymáhat místní poplatky od dětí, snažili jsme se několik let o prosazení změny zákona o místních poplatcích.

více zde

Vymáhání místního poplatku za komunální odpad přímo od dětí není jen neetické a v rozporu se zdravým rozumem, ale jsme přesvědčeni o tom, že příslušná právní úprava je v rozporu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a mezinárodní Úmluvou o právech dítěte. Na toto téma jsme v časopisu Daňový expert publikovali odborný článek Daň z hlavy v českém daňovém systému 21. století, který si můžete přečíst ZDE.

Několik let jsme intenzivně jednali s poslanci všech parlamentních stran o novelizaci zákona o místních poplatcích, kterou by se konečně po dlouhých letech do zákona dostalo jednoduché a logické pravidlo, že za děti platí rodiče.

Tato snaha vyústila v podání návrhu novely zákona o místních poplatcích, která měla přinést jednak osvobození dětí umístěných v dětských domovech a podobných zařízeních, a jednak konečně stanovit jasné pravidlo, že místní poplatky za odpad musí za své děti platit rodiče. Po velkém úsilí se nakonec změnu zákona podařilo prosadit a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 266/2015 Sb.

Do budoucna tak už žádnému dítěti nesmí být obcí vyměřován místní poplatek za provozování systému nakládání s komunálním odpadem. Děti, kterým byl již poplatek vyměřen v minulosti, mohou obec požádat o jeho prominutí.

x zavřít

Právní pomoc

Jednotlivým dětem poskytujeme bezplatnou právní pomoc při řešení jejich dluhů na poplatcích za komunální odpad nebo za jízdy načerno v době, kdy děti žily u svých biologických rodičů. Zastupujeme je v poplatkovém řízení a správním soudnictví i při exekucích.

více zde

Advokátka Alena Vlachová v současné době zastupuje několik dětí v řízení ohledně místního poplatku za komunální odpad. Některé obce po našem zásahu zaujaly vstřícný přístup a podařilo se jim pro děti najít osvobození ve svých místních vyhláškách. Město Havlíčkův Brod dokonce projevilo nebývalé pochopení pro základní práva dětí, přisvědčilo našim argumentům, vyhovělo našemu odvolání a zrušilo své platební výměry.

Se třemi dětmi se po více než rok trvajícím odvolacím řízení dostala až k podání žaloby ve správním soudnictví proti rozhodnutí města Brna a zamítavému rozhodnutí odvolacího orgánu (Jihomoravského kraje) o vyměření těchto místních poplatků. Všechny děti byly soudem osvobozeny od soudních poplatků a po dvou letech od zahájení této právní bitvy jsme se konečně v srpnu 2014 dočkali prvních přelomových rozsudků Krajského soudu v Brně, který dal plně za pravdu naší argumentaci a potvrdil, že vyměřování poplatků za komunální odpad přímo dětem a jejich vymáhání po dětech (i po nabytí zletilosti) je v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a takový postup ze strany obce vede ke zjevným nesprávnostem a nespravedlnostem a nemůže tedy být pod soudní ochranou. O rozsudcích informoval média přímo Krajský soud v Brně:

Článek na serveru Novinky.cz: Soud se zastal dětí, které „dluží” za svoz komunálního odpadu
Článek na serveru Deník.cz: Dívka nemusí Brnu platit dluh za odpad. Vznikl totiž, když byla nezletilá
Článek iDnes.cz: K plnoletosti dostala složenku za odpad. Platit ji nemusí, rozhodl soud

Děti bez dluhů jako téma dne v hlavní zpravodajské relaci České televize Události (ze dne 8. 8. 2014): Dětští dlužníci (I. část), Dětští dlužníci v číslech (II. část) a Jízda načerno (III. část)

Alena Vlachová také pomáhá řadě dětí, které se ocitly v situaci, kdy jsou po nich exekučně vymáhány pokuty dopravních podniků za to, že rodiče nezaplatili za děti jízdné. Dopravní podniky a exekutoři však nevymáhají dlužné jízdné a pokutu po rodičích, ale po dětech, z nichž některým je třeba jen 11 let.

logo.vcv.pngZa tuto činnost patří velký dík advokátní kanceláři VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ, která veškerou právní pomoc dětem bezplatně a na své náklady zajišťuje.

x zavřít

Oddlužení

Když všechny jiné možnosti selhaly, nebo v případech, kdy dítěti bezprostředně hrozí exekuce, přistupujeme k oddlužení dítěte, tedy zaplacení jeho dluhů z peněz poskytnutých dárci.

více zde

Tuto část projektu zajišťuje obecně prospěšná společnost Dejme dětem šanci, která organizuje řadu projektů pro usnadnění vstupu dětí z dětských domovů do samostatného života.

Partner projektu, organizace
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., zařadila
projekt do své nabídky komplexní pomoci
dětem z dětských domovů při vstupu
do samostatného života.

x zavřít

Prevence a osvěta

Snažíme se poskytovat dětem z dětských domovů informace a praktické rady, jak se chovat, aby se v budoucnu vyhnuly zadlužení.

více zde

Připravili jsme manuál shrnující základní zásady na téma „Jak se nedostat do problémů s dluhy“, který si můžete stáhnout ZDE (PDF s manuálem).
Připravujeme program finanční gramotnosti pro děti z dětských domovů.

x zavřít