Děti bez dluhů [logo]
 • Pomozte Markétě

  Markétě je čtrnáct let. Od svých pěti let žije v dětském domově. Na rozdíl od většiny jiných dětí v dětských domovech má Markéta i nějaký vlastní majetek. Stát jí každý měsíc vyplácí nevelký sirotčí důchod, protože její otec před několika lety zemřel. Dětský domov posílá Markétě tyto peníze na vkladní knížku, aby jí v budoucnu usnadnily start do samostatného života, až bude za pár let dětský domov opouštět.

  Byl by to tedy možná celkem optimistický příběh, pokud by se ovšem Markéta nenarodila v České republice a neměla evidované trvalé bydliště v jednom obyčejném okresním městě, kde od svých pěti let ani jednou nebyla. Markéta totiž díky tomu o své úspory přijde, a do života bude možná vstupovat dokonce s dluhem.

  Zdá se Vám to nemožné? Ale kdepak, v naší zemi je tohle možné docela dobře. To jen město, kde má Markéta shodou okolností evidováno trvalé bydliště (o kterém nemohla nikdy nijak rozhodovat), vyměřuje Markétě každý rok místní poplatek za komunální odpad. Přestože tam Markéta již téměř deset let vůbec nebydlí a tedy žádný odpad v tomto městě neprodukuje. A protože její matka za ni tento poplatek neplatí, poslala tato „domovská“ obec na Markétu exekutorku. Exekutorka obstavila vkladní knížku s naspořeným sirotčím důchodem, a teď se chystá Markétě její peníze sebrat, samozřejmě i s tučnou odměnou pro sebe za provedenou exekuci.

  A to všechno podle našich zákonů, díky kterým se dokonce Markéta o probíhající exekuci ani nedozví. Všechny písemnosti jsou totiž doručovány její matce, která zůstává Markétinou zákonnou zástupkyní, přestože se o ni „starala“ tak, že Markéta byla již dávno soudem svěřena do péče dětského domova.

  Chcete Markétě pomoci?

  Jste na správném místě. Podpořte náš projekt a pomozte dětem, které se bez svého zavinění díky našim zákonům a postupu soudů a dalších orgánů státu ocitly v dluzích. Pomozte oddlužit děti z dětských domovů.

 • Pomozte třem sestrám

  Pavlína, Zdeňka a Nikola jsou sestry. Všechny skončily v dětském domově. Než se do něj ale dostaly, žily se svými rodiči. Do školy jezdily městským autobusem. Od rodičů peníze na jízdné nedostávaly. Co udělá desetileté dítě, které ví, že má jet do školy, ale nemá peníze na jízdné? Některé se na školu vykašle a nejde do ní. Tyhle tři holky to ale neudělaly. Místo toho udělaly tu strašnou věc, že jely do školy bez jízdenky. Byla to chyba, za kterou budou platit celý život. Chytil je totiž revizor. Rodiče pokutu nezaplatili. Dopravní podnik města Pardubice prodal své pohledávky proti dětem vymahačské firmě založené exekutory. Soud děti odsoudil nejen k zaplacení pokuty, ale i nákladů řízení. Pak přišel exekutor a napočítal si náklady exekuce.

  Z nezaplaceného lístku v hodnotě pár korun a tisícové pokuty je z každé jízdy do školy skoro 20 tisíc do kapsy advokátů a exekutorů. Vše v souladu se zákonem a za asistence našeho státu.

  Chcete třem sestrám pomoci?

  Jste na správném místě. Podpořte náš projekt a pomozte dětem, které se bez svého zavinění díky našim zákonům a postupu soudů a dalších orgánů státu ocitly v dluzích. Pomozte oddlužit děti z dětských domovů.

Chcete vědět,
co děláme pro to,
aby děti z dětských
domovů a pěstounské
péče nevstupovaly
do života s dluhy,
které jim naděluje
náš stát?

Přečtěte si,
co děláme a o co se snažíme.

Jste ředitel/ka
dětského domova
nebo pěstoun
a chcete pomoci
dětem, o které
pečujete?

Přihlaste děti do našeho
programu na právní pomoc
poskytovanou zadluženým dětem.

Jste mladý člověk,
který nedávno vyšel
z dětského domova
a zjistil, že má dluhy
na poplatcích za komunální
odpad nebo za jízdné
v době, kdy žil
s biologickými
rodiči?

Přihlaste se do našeho programu
na pomoc a oddlužení dětí
z dětských domovů.

Chcete nás
podporovat
a podílet se na
realizaci našeho
projektu?

Uvítáme Vaši pomoc.

Náš projekt podporují a zcela zdarma se podílejí na jeho realizaci:

Alena Vlachová
– poskytuje bezplatnou právní pomoc
dětem z dětských domovů a zastupuje
je v poplatkovém a exekučním
řízení a správním soudnictví.

SIMPLE CREATIVE GROUP
Veronika Manukjan
– zdarma vytvořila logo projektu
a grafické návrhy těchto webových
stránek a propagačních materiálů projekt.

Zdarma vytvořili tyto webové stránky
a bezplatně zajišťují jejich servis
a propagaci projektu v médiích.

partner projektu, organizace
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., zařadila
projekt do své nabídky komplexní pomoci
dětem z dětských domovů při vstupu
do samostatného života.


Také spolupracujeme s:

Clovek v tisni

Zacni spravne